17/3/12

Τρια βιντεοβήματα

ενάντια στου στρατού τα θύματα:

1.2.


Paths of Hate από videosonlytube

3.

9/3/12

Bandista: sokak meydan gece

Alone and together, wherever we are! Long live women’s solidarity!

Bandsista, March 8, 2012

Γκέκε;

8/3/12

Εκδήλωση - Συζήτηση

για την Ολική Άρνηση Στράτευσης
10 Μαρτίου στη Βίλα Ζωγράφου:


...και το Γερμανικό Εγχειρίδιο Πολέμου: