4/8/09

... Χ. .. ( Καλοχαίρι )


.

Καλοκαίρι - Μαχαίρι.

Άδεια με τη ψυχή στο στόμα

και Δώρο σκοροφαγωμένο


Καλό-χέρι στη φαγωμένη τσέπη

οι εφοπλιστές και οι εμπόροι,

εθνικόν ζήτημα ο τουρισμός


Καλό-κερί, που να φτουρήσουν

δέκα μέρες θαλασσινής αργίας

μέσα σ' έναν πυρηνικό χειμώνα

.

.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: