22/9/09

Προστάτης

.
Γαμώ το! Μας πέρασε ξόφαλτσα η άγια μέρα Κυριακή (20/10), του Αγ. Αρτέμιου, του χρόνου να την γιορτάσουμε δεόντως..!


"Εκείτετο λοιπόν ο ασθενής εις το μέσον του ναού επάνω εις στρώμα, και ολίγον υπνώσας, βλέπει τον άγιο Αρτέμιον είς τον ύπνον του λέγωντα αυτώ, δείξον μου το πάθος, ο δε έδειξεν τον τόπον, όπου είχε το πάθος. Τότε ο άγιος κύψας και πιάσας επιτήδεια με τα δύο του χείρας τα σπάσιμον των διδύμων του, έσφιγξεν αυτά όσον εδύνατο, ο δε ασθενής πονήσας μεγάλως και φωνάξας το, ουαί μου, εξύπνησε και εύρε τον εαυτόν του υγιή δοξάζων τον Θεόν και τον άγιον"...

Προστάτης των όρχεων λοιπόν ο προστάτης των αστυνομικών Άη Αρτέμης, τυχαίο είναι?
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: