8/11/09

σουρρεαλ ή ζω:

.

φις

fish

δέντρο

dentro

μέσα

mesa

όφις

office

ώφου

off

.

.

μτφ:

ρευματολήπτης / ψάρι / δέντρος / μέσα / εντός / τραπέζι / φίδι / γραφείο /ώχου / τερματισμός

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: