13/11/11

η γέννηση της αγάπης και η πραγματική ιστορία του παραδείσου

Origin of love:

Ο Αδάμ και η Εύα: