29/12/11

Μπαίνει κανείς στη φυλακή για μιαν αιτία πάντα

μα μπαίνει και καμιά φορά δίχως να ξέρει γιάντα


"Μία ενημέρωση σχετικά με την υπόθεσή μου
και την εξέλιξή της από τα μέσα. Μία προβολή των κριτηρίων τους,
ως δικαιολογία για την συνέχιση της φυλάκισής μου"

Το γράμμα του Χρήστου Κολεντίνη
από την Α’ Πτέρυγα Φυλακών Κορυδαλλού